Voorwaarden en campingregels

VOORWAARDEN EN CAMPINGREGELS

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina staan alle voorwaarden en regels beschreven die op onze camping van toepassing zijn. Tijdens het reserveren zal je akkoord moeten geven aan deze voorwaarden en regels. Het is belangrijk deze door te nemen voordat je akkoord gaat op het reserveringsformulier. 

Mocht je nog vragen hebben, stuur ons een mailtje naar info@duinenstrand.nl. Wij geven graag antwoord op al je vragen.

Voorwaarden Jongerencamping

Betalingsvoorwaarden:

De betaling bestaat uit 2 termijnen zoals vermeld op de bevestiging/ faktuur. De eerste termijn dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de faktuur in ons bezit te zijn. De 2e termijn moet uiterlijk 8 weken voor aankomstdatum op onze rekening zijn bijgeschreven. Bij reserveringen korter dan 8 weken voor aankomst dient het totale verschuldigde bedrag in één keer te worden voldaan. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen behoudt Camping Duin en Strand zich het recht voor de reservering te annuleren.

Annulering:

Het annuleringsrisico is uitsluitend van toepassing indien de gehele reservering voor alle ingeschreven kampeerders geannuleerd wordt en de aankomstdatum nog niet aangevangen is. Vanaf de aankomstdatum vervalt de mogelijkheid om gebruik te maken van het annuleringsrisico. Reserveringen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd. De huurder is verplicht de annulering en de reden van deze annulering binnen 3 dagen na gebeurtenis te melden en binnen 7 dagen ons schriftelijk te bevestigen met de reden van annulering en met overlegging van de originele bewijsstukken. De deelnemers zijn verplicht in alle redelijkheid medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen m.b.t. het onderzoek naar de reden van de annulering. Het annuleringsrisico treedt in werking in geval van ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden van de huurder of van familie in de eerste graad. In andere, niet genoemde gevallen is het annuleringsrisico niet van toepassing en wordt er niets gerestitueerd. Indien een reservering wordt geannuleerd volgens een bovengenoemde geldige reden en er is niet deelgenomen aan het annuleringsrisico, dan wordt het tot dan toe betaalde bedrag NIET gerestitueerd. Wij adviseren u dringend deel te nemen aan het annuleringsrisico. Deelname aan het annuleringsrisico kan uitsluitend gelijktijdig bij de reservering geschieden.

Alleen wisselingen van of bijboeken van personen is mogelijk tot een week voor aankomst (mits maximaal aantal personen per plaats nog niet is bereikt). Het afmelden van personen is na 1 mei niet meer mogelijk. 

Aankomst en vertrek:

Vanaf 14:00 uur is de door u gereserveerde kampeerplaats/tent beschikbaar. Op de dag van vertrek dient de kampeerplaats/tent uiterlijk om 11:00 uur te worden verlaten. Indien u om welke reden dan ook op de dag van aankomst niet voor 18:00 uur op Camping Duin en Strand aanwezig kunt zijn, dient u dat van te voren te melden. Niet gebruikte dagen van de reservering worden niet gerestitueerd.

Het gebruik van de kampeerplaats/huurent:

Huurders en gasten dienen de beschikbaar gestelde kampeerplaats/huurtent met zorg te onderhouden en volgens haar bestemming te gebruiken. Camping Duin en Strand behoudt zich het recht voor om schade aan haar eigendommen, die ter beschikking zijn gesteld aan haar huurders, op hen te verhalen (ook de schade aan derden) d.m.v. inhouding van de borg. De huurder is gedurende de gehele periode, vanaf de aanvaarding tot en met de afmelding, verantwoordelijk voor de door Camping Duin en Strand beschikbaar gestelde kampeerplaats/huurtent. Indien er schade ontstaat, dient dit onmiddellijk te worden doorgegeven op de receptie, dus niet aan "medewerkers" op de camping.

Aansprakelijkheid:

Camping Duin en Strand kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan bagage, persoonlijke goederen of niet genoten vakantiedagen indien deze niet het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van de kampeerplaats/huurtent.

Schoonmaken/inventaris bungalowtent:

De kampeerplaats/huurtent + aanwezige inventaris is bij aankomst schoon. Bij vertrek dient men deze dan ook schoon achter te laten. Er is geen mogelijkheid om plaats/tent schoon te laten maken. De bungalowtent is inclusief een vlonder, koelkast, een elektra-aansluiting en picknicktafel (buiten), dus exclusief inventaris zoals bedden, servies etc. Dit dient u zelf mee te nemen.

Elektriciteitsaansluiting:

In de bungalowtent staat een kabelhaspel die bijv. gebruikt kan worden voor een koelkast en/of radio. Wilt u meer elektrische apparatuur aansluiten dan dient u er rekening mee te houden dat er 4 ampère = 880 watt stroom per plaats is. Huurt u uitsluitend een kampeerplaats, houd er dan rekening mee dat u zelf een eurostekker en kabelhaspel mee dient te nemen.

Borg:

Bij reservering dient een borg betaald te worden. Indien na de huurperiode geen noodzaak bestaat tot (gedeeltelijke) inhouding van de borg vanwege door u of door uw medekampeerder(s) toegebrachte schade tijdens uw verblijf, daaronder ook te begrijpen schade aan derden of eindschoonmaak en/of het niet naleven van de campingregels, zal Camping Duin en Strand tot terugbetaling van de (gedeeltelijke) borg overgaan.

Door het maken van een reservering stemt u in met deze voorwaarden.

Campingregels Jongerencamping

 • Het is voor gasten van de jongerencamping verboden zich op de familiecamping te begeven.
 • Er mogen maximaal 5 kratten / traytjes bier (inclusief de lege kratten) bij de plaats staan (i.v.m. veiligheid).
 • Chemische toiletemmers alleen op de daarvoor aangegeven plaats reinigen.
 • Uitsluitend kampeermeubilair is toegestaan, bankstellen e.d. dus niet. Tevens mogen er geen matrassen worden meegenomen.
 • Tapinstallaties met koolzuurflessen zijn niet toegestaan.
 • Het is verboden in de toiletgebouwen vis, groente, etc. schoon te maken.
 • Huisvuil in dichtgebonden vuilniszakken in de afval/perscontainers deponeren.
 • Iedere kampeerder heeft de verplichting om zijn gehuurde plaats en de direkte omgeving schoon te houden.
 • Open vuur is ten strengste verboden. (kampvuur, vuurkorven, fakkels e.d. zijn niet toegestaan) Barbecues van het gras af, niet te dicht bij de tenten. Blusmateriaal binnen handbereik (emmer water).
 • Het is uitdrukkelijk verboden op de camping te graven, ook bij regen.
 • Parkeren van de auto mag alleen op de daarvoor toegewezen plaatsen, niet op je kampeerplaats. Ontstaat er schade aan de camping en/of aan derden dan wordt deze schade op de (mede)huurder verhaald.
 • Op de camping mag met een auto/motor/scooter uitsluitend stapvoets worden gereden.
 • Radio, TV of andere muziekdragers mogen aan tussen 9:00 u en 23:00 u, op een volume waar andere kampeerders zich niet aan kunnen storen. Alleen draagbare radio's zonder losse boxen en met normaal geluidsniveau zijn toegestaan. We brengen € 50,00 behandelingskosten in rekening indien we je muziekinstallatie moeten innemen als deze niet op de juiste wijze gebruikt wordt en je krijgt de installatie pas op de geplande uitcheckdag terug. Autoradio's, boxen zoals JBL on-the-go en Partyboxen zijn niet toegestaan.
 • Bezoek voor één of meerdere nachten is niet toegestaan, ook niet tegen betaling. Het is eveneens niet mogelijk om kampeerders gedurende de week te wisselen/vervangen voor iemand anders. Bij overtreding van deze regel zal verwijdering plaats vinden zonder restitutie van staangeld en/of borg.
 • Nachtrust vanaf 23:00 uur t/m 09:00 uur. Gedurende deze uren kunnen er door de bewaking aanvullende eisen worden gesteld i.v.m. ordehandhaving.
 • Het is verboden in het bezit te zijn van drugs, dus ook geen softdrugs, waterpijp (shisha) en lachgas. Overtreders worden onmiddellijk van de camping verwijderd zonder restitutie van staangeld en/of borg.
 • Aanwijzingen door of namens de campingleiding gegeven dienen onverkort te worden opgevolgd.
 • Hij of zij die zich op enigerlei wijze naar oordeel van de directie van Duin en Strand misdraagt of betrokken is bij ruzies/vechtpartijen, ook met betrekking tot alcoholgebruik conform de Drank- en Horecawet / kapot gooien van glas en/of de campingregels niet naleeft, zal van de camping worden verwijderd zonder restitutie van staangeld en/of borg.
 • Op verzoek van medewerkers van camping Duin en Strand dien je je polsbandje te tonen. 
 • Het is verboden om waslijnen te bevestigen aan de huurtenten. 

NLse campingregels

Campingregels Familiecamping

 • Chemische toiletemmers alleen op de daarvoor aangegeven plaats reinigen.
 • Het is verboden in de toiletgebouwen vis, groente, etc. schoon te maken.
 • Huisvuil in dichtgebonden vuilniszakken in de vuilcontainer bij de milieustraat deponeren.
 • Iedere kampeerder heeft de verplichting zijn gehuurde plaats en de directe omgeving schoon te houden.
 • Open vuur op het gras is ten strengste verboden. Barbecues van het gras af, niet te dicht bij tenten. Fakkels zijn niet toegestaan.
 • Blusmateriaal binnen handbereik (emmer water). Ontstaat er schade aan de camping en/of aan derden dan wordt deze schade op de (mede)huurder verhaald.
 • Het is uitdrukkelijk verboden op de camping te graven, ook bij regen.
 • Meereizende kinderen in de leeftijdgroep 15-21 jaar mogen zich niet op de jongerencamping begeven. Kinderen onder de 15 jaar alleen onder begeleiding van ouder naar supermarkt cq snackbar.
 • U dient op het toegewezen plaatsnummer te gaan staan, binnen de aangegeven signalering (bordjes). 
 • Op de toegewezen plaats mag één auto geparkeerd worden, als er meer auto's zijn deze aanmelden bij de receptie. Extra auto's krijgen dan een andere parkeerplaats toegewezen.
 • Op de camping mag met een auto/motor/scooter uitsluitend stapvoets worden gereden.
 • Radio, TV of muziek op een zacht volume, alleen voor jezelf en niet voor de buren. Wordt de muziekinstallatie of een deel ervan ingenomen doordat deze te hard staat of tijdens de nachtrust aan is (23:00u-09:00u) dan wordt er € 50,00 op de borg (indien van toepassing) ingehouden voor behandelingskosten.
 • Nachtrust vanaf 23:00 uur t/m 09:00 uur.
 • Het is verboden in het bezit te zijn van drugs, dus ook geen softdrugs. Overtreders worden onmiddellijk van de camping verwijderd.
 • Het gebruik van elektrische kachels is niet toegestaan (vanwege capaciteit elektriciteitsnet).
 • Aanwijzingen door of namens de campingmedewerker(s) gegeven dienen onverkort te worden opgevolgd.
 • In geval van annulering zijn de annuleringsvoorwaarden van de HISWA/RECRON van toepassing. Indien u een annuleringsrisico heeft afgesloten bij uw boeking zijn deze voorwaarden ook van toepassing.
 • Hij of zij die zich op enigerlei wijze misdraagt, e.e.a. naar oordeel van de directie van Duin en Strand en/of de campingregels niet naleeft, zal van de camping worden verwijderd zonder restitutie van staangeld en/of borg.

ANNULERINGSRISICO

Het annuleringsrisico is uitsluitend van toepassing indien de gehele reservering voor een of meerdere kampeerders geannuleerd wordt en de aankomstdatum nog niet aangevangen is. Vanaf de aankomstdatum vervalt de mogelijkheid om gebruik te maken van het annuleringsrisico. U kunt na aankomst een claim indienen bij een eventueel door u afgesloten reisverzekering.

De huurder is verplicht de annulering en de reden van de annulering binnen 3 dagen na gebeurtenis aan de camping door te geven en binnen 7 dagen aan de camping schriftelijk te bevestigen met de reden van annulering onder overlegging van de originele bewijsstukken. De deelnemers zijn verplicht medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen m.b.t. het onderzoek naar de reden van annulering. Wordt er door één persoon van de groep geannuleerd dan wordt ook maar voor die ene persoon uitgekeerd en niet voor de hele groep.

Het annuleringsrisico treedt in werking in geval van ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden van uzelf of van de familie in de eerste graad.  Annuleringen door epidemieën waaronder o.a. Covid-19 zijn uitgesloten. In alle andere, niet genoemde gevallen is het annuleringsrisico niet van toepassing en wordt er niets gerestitueerd. Indien een reservering wordt geannuleerd volgens een bovengenoemde geldige reden en er is niet deelgenomen aan het annuleringsrisico, dan wordt het tot dan toe betaalde bedrag NIET gerestitueerd. Wij adviseren u dringend deel te nemen aan het annuleringsrisico. Afsluiten kan alleen tegelijk met de boeking van de reservering.

Privacyverklaring

Camping Duin en Strand, gevestigd aan de Kuijerdamseweg 39 te Scharendijke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.duinenstrand.nl/ Camping Duin en Strand (+31) 111 671216

Camping Duin en Strand verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website Internetbrowser en type apparaat

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 15 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 15 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@duinenstrand.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Camping Duin en Strand verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Camping Duin en Strand analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Camping Duin en Strand verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Camping Duin en Strand neemt niet (dus geen) op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Camping Duin en Strand) tussen zit.

Camping Duin en Strand bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: – conform de wettelijke eisen van andere overheidsdiensten bewaren wij de persoonsgegevens van de reserveringen etc. ten minste 7 jaar. – Het meeste mailverkeer wordt over het algemeen kort bewaard. Maximaal 2 jaar.

Camping Duin en Strand verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Camping Duin en Strand gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Camping Duin en Strand gebruikt ook cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: – Google Analytics – Facebook Tracker

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Camping Duin en Strand en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@duinenstrand.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Camping Duin en Strand wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Let wel, gegevens die voortkomen uit mailverkeer etc. wordt door ons slechts zeer kort bewaard en na het afhandelen van de order (meestal direct) verwijdert.

Camping Duin en Strand neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens op de site worden uitsluitend versleuteld verstuurd. In verband met de veiligheid vermelden wij niet hoe wij gegevens beveiligen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@duinenstrand.nl