Duin en Strand | Campingregels Duin en Strand

Campingregels jongerencamping

Helaas zitten er aan jouw vakantie op Duin en Strand wel wat regels verbonden, om alles in goede banen te leiden. De belangrijkste regels staan beschreven. Neem ze in acht, dan hebben we samen een geslaagde vakantie. Laat ook je ouders kennis nemen van deze campingregels.

DOWNLOAD DE CAMPINGREGELS

Duin Strand camping 1 1354

Uitleg campingregels

Bezoek is helaas niet toegestaan op de camping en discotheek. Hier worden geen uitzondering op gemaakt! Toch (illegaal) bezoek? Bezoek betaald direct € 25,- vertrekt direct en je ontvangt als complete groep een gele kaart.

Gebruik muziek bij je eigen plaats! Laat grote boxen, zoals JBL-on-the-go, JBL Partyboxen en boxen van dezelfde grote thuis! Kleine JBL boxen, zoals JBL Charge, etc. zijn wel toegestaan. Muziek meerdere malen te hard, of na 23.00u nog aan? Dan nemen wij deze in bewaring tot de uitcheck. Hiervoor worden € 50,- behandelingskosten gerekend.

Gebruik toiletten/douches zoals je thuis ook doet! Geen normaal gebruik of wildplassen? Dan zal je ons een uurtje moeten helpen (corvee).

Gedraag je fatsoenlijk op de camping en discotheek! Doe je dat naar onze mening niet? Dan zal je ons een uurtje moeten helpen (corvee).

Gebruik glas en flessen alleen bij de tent, op de straten en naar het strand gebruik je plastic. Toch glas/fles op straat? Dan nemen wij dit af.

Nog geen 18 en sterke drank? Boven de 14,9% nemen wij de fles in en ben je die kwijt.

Overmatig drankgebruik? Wij bellen naar huis, einde vakantie!

Vind je het nodig om met glas te gooien of kapot te stampen? De persoon betaalt direct € 150,- schoonmaakkosten, vertrekt naar huis en de complete groep ontvangt een gele kaart. Gebeurd dit nogmaals? Dan gaat de gehele groep naar huis, zonder teruggave kampeergeld en borg.

Gebruik de picknicktafel zoals deze bedoeld is. Een nieuwe picknicktafel kost € 350,-

Ga fatsoenlijk met onze spullen om! De tenten zijn dit jaar nieuw en voor het eerst in gebruik. Schade aan de tenten zal verhaald worden. Het vervangen van een tent kost € 850.-.

Drugs en lachgas doen we niet! Toch doen? Wij hebben drugstesten en zullen deze gebruiken. Gebruikers worden verwijderd van de camping zonder teruggave van kampeergeld en borg, einde vakantie! Bij eventueel grote hoeveelheden wordt de politie ingeschakeld.

Campingregels puntgewijs

 • Het is voor gasten van de jongerencamping verboden zich op de familiecamping te begeven.
 • In verband met veiligheid mogen er maximaal 5 kratten / traytjes bier, of 10 glazen flessen (inclusief de lege kratten / flessen) bij de plaats staan.
 • Uitsluitend kampeermeubilair is toegestaan, bankstellen, matrassen e.d. dus niet.
 • Tapinstallaties met koolzuurflessen zijn niet toegestaan.
 • Het is verboden in de toiletgebouwen vis, groente, etc. schoon te maken.
 • Huisvuil in dichtgebonden vuilniszakken in de afval/perscontainers deponeren.
 • Iedere kampeerder heeft de verplichting om zijn gehuurde plaats en de directe omgeving schoon te houden.
 • Open vuur is ten strengste verboden. (kampvuur, vuurkorven, fakkels, vuurwerk e.d. zijn niet toegestaan) Barbecues van het gras af, niet te dicht bij de tenten. Blusmateriaal binnen handbereik (emmer water).
 • Het is uitdrukkelijk verboden op de camping te graven, ook bij regen.
 • Parkeren van de auto mag alleen op de daarvoor toegewezen plaatsen, niet bij je kampeerplaats. Ontstaat er schade aan de camping en/of aan derden dan wordt deze schade op de (mede)huurder verhaald.
 • Op de camping mag met een auto/motor/scooter uitsluitend stapvoets worden gereden.
 • Radio, TV of andere muziekdragers mogen aan tussen 9:00 u en 23:00 u, op een volume waar andere kampeerders zich niet aan kunnen storen. Alleen draagbare radio's zonder losse boxen en met normaal geluidsniveau zijn toegestaan. We brengen € 50,00 behandelingskosten in rekening indien we je muziekinstallatie moeten innemen als deze niet op de juiste wijze gebruikt wordt en je krijgt de installatie pas op de geplande uitcheckdag terug. Autoradio's, boxen zoals JBL on-the-go en Partyboxen zijn niet toegestaan.
 • Bezoek overdag en voor één of meerdere nachten is niet toegestaan, ook niet tegen betaling. Het is eveneens niet mogelijk om kampeerders gedurende de week te wisselen/vervangen voor iemand anders. Bij overtreding van deze regel zal verwijdering plaats vinden zonder restitutie van staangeld en/of borg.
 • Nachtrust vanaf 23:00 uur t/m 09:00 uur. Gedurende deze uren kunnen er door de bewaking aanvullende eisen worden gesteld i.v.m. ordehandhaving.
 • Het is verboden in het bezit te zijn van drugs, dus ook geen softdrugs, waterpijp (shisha) en lachgas. Overtreders worden onmiddellijk van de camping verwijderd zonder restitutie van staangeld en/of borg.
 • Aanwijzingen door of namens de campingleiding gegeven dienen onverkort te worden opgevolgd.
 • Hij of zij die zich op enigerlei wijze naar oordeel van de directie van Duin en Strand misdraagt of betrokken is bij ruzies/vechtpartijen, ook met betrekking tot alcoholgebruik conform de Drank- en Horecawet / kapot gooien van glas en/of de campingregels niet naleeft, zal van de camping worden verwijderd zonder restitutie van staangeld en/of borg.
 • Op verzoek van medewerkers van camping Duin en Strand dien je je polsbandje te tonen. 
 • Het is verboden om waslijnen te bevestigen aan de huurtenten.