Duin en Strand | Jongerencamping vlakbij Renesse

Voorwaarden jongerencamping

Je staat op het punt een vakantie te boeken, echter zitten een aantal voorwaarden aan je vakantie verbonden. Hieronder lees je ze. Hiermee dienen jullie ook gezamenlijk akkoord te geven tijdens het reserveren. Neem deze voorwaarden ook goed door met ouders.

Duin Strand camping 1 1299

Wat zijn de voorwaarden?

Betalingsvoorwaarden:

De betaling bestaat uit 2 termijnen zoals vermeld op de bevestiging/ faktuur. De eerste termijn dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de faktuur in ons bezit te zijn. De 2e termijn moet uiterlijk 8 weken voor aankomstdatum op onze rekening zijn bijgeschreven. Bij reserveringen korter dan 8 weken voor aankomst dient het totale verschuldigde bedrag in één keer te worden voldaan. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen behoudt Camping Duin en Strand zich het recht voor de reservering te annuleren.

Annulering:

Het annuleringsrisico is uitsluitend van toepassing indien de gehele reservering voor alle ingeschreven kampeerders geannuleerd wordt en de aankomstdatum nog niet aangevangen is. Vanaf de aankomstdatum vervalt de mogelijkheid om gebruik te maken van het annuleringsrisico. Reserveringen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd. De huurder is verplicht de annulering en de reden van deze annulering binnen 3 dagen na gebeurtenis te melden en binnen 7 dagen ons schriftelijk te bevestigen met de reden van annulering en met overlegging van de originele bewijsstukken. De deelnemers zijn verplicht in alle redelijkheid medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen m.b.t. het onderzoek naar de reden van de annulering. Het annuleringsrisico treedt in werking in geval van ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden van de huurder of van familie in de eerste graad. In andere, niet genoemde gevallen is het annuleringsrisico niet van toepassing en wordt er niets gerestitueerd. Indien een reservering wordt geannuleerd volgens een bovengenoemde geldige reden en er is niet deelgenomen aan het annuleringsrisico, dan wordt het tot dan toe betaalde bedrag NIET gerestitueerd. Wij adviseren u dringend deel te nemen aan het annuleringsrisico. Deelname aan het annuleringsrisico kan uitsluitend gelijktijdig bij de reservering geschieden.

Alleen wisselingen van of bijboeken van personen is mogelijk tot een week voor aankomst (mits maximaal aantal personen per plaats nog niet is bereikt). Het afmelden van personen is na 1 mei niet meer mogelijk. 

Aankomst en vertrek:

Vanaf 14:00 uur is de door u gereserveerde kampeerplaats/tent beschikbaar. Op de dag van vertrek dient de kampeerplaats/tent uiterlijk om 11:00 uur te worden verlaten. Indien u om welke reden dan ook op de dag van aankomst niet voor 18:00 uur op Camping Duin en Strand aanwezig kunt zijn, dient u dat van te voren te melden. Niet gebruikte dagen van de reservering worden niet gerestitueerd.

Het gebruik van de kampeerplaats/huurent:

Huurders en gasten dienen de beschikbaar gestelde kampeerplaats/huurtent met zorg te onderhouden en volgens haar bestemming te gebruiken. Camping Duin en Strand behoudt zich het recht voor om schade aan haar eigendommen, die ter beschikking zijn gesteld aan haar huurders, op hen te verhalen (ook de schade aan derden) d.m.v. inhouding van de borg. De huurder is gedurende de gehele periode, vanaf de aanvaarding tot en met de afmelding, verantwoordelijk voor de door Camping Duin en Strand beschikbaar gestelde kampeerplaats/huurtent. Indien er schade ontstaat, dient dit onmiddellijk te worden doorgegeven op de receptie, dus niet aan "medewerkers" op de camping.

Aansprakelijkheid:

Camping Duin en Strand kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan bagage, persoonlijke goederen of niet genoten vakantiedagen indien deze niet het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van de kampeerplaats/huurtent.

Schoonmaken/inventaris bungalowtent:

De kampeerplaats/huurtent + aanwezige inventaris is bij aankomst schoon. Bij vertrek dient men deze dan ook schoon achter te laten. Er is geen mogelijkheid om plaats/tent schoon te laten maken. De bungalowtent is inclusief een vlonder, koelkast, een elektra-aansluiting en picknicktafel (buiten), dus exclusief inventaris zoals bedden, servies etc. Dit dient u zelf mee te nemen.

Elektriciteitsaansluiting:

In de bungalowtent staat een kabelhaspel die bijv. gebruikt kan worden voor een koelkast en/of radio. Wilt u meer elektrische apparatuur aansluiten dan dient u er rekening mee te houden dat er 4 ampère = 880 watt stroom per plaats is. Huurt u uitsluitend een kampeerplaats, houd er dan rekening mee dat u zelf een eurostekker en kabelhaspel mee dient te nemen.

Borg:

Bij reservering dient een borg betaald te worden. Indien na de huurperiode geen noodzaak bestaat tot (gedeeltelijke) inhouding van de borg vanwege door u of door uw medekampeerder(s) toegebrachte schade tijdens uw verblijf, daaronder ook te begrijpen schade aan derden of eindschoonmaak en/of het niet naleven van de campingregels, zal Camping Duin en Strand tot terugbetaling van de (gedeeltelijke) borg overgaan.

Door het maken van een reservering stemt u in met deze voorwaarden.