Campingregels Duin en Strand

 • Er mogen maximaal 5 kratten / traytjes bier (inclusief de lege kratten) bij de plaats staan (i.v.m. veiligheid).
 • Chemische toiletemmers alleen op de daarvoor aangegeven plaats reinigen.
 • Uitsluitend kampeermeubilair is toegestaan, bankstellen e.d. dus niet. Tevens mogen er geen matrassen worden meegenomen.
 • Tapinstallaties met koolzuurflessen zijn niet toegestaan.
 • Het is verboden in de toiletgebouwen vis, groente, etc. schoon te maken.
 • Huisvuil in dichtgebonden vuilniszakken in de afval/perscontainers deponeren.
 • Iedere kampeerder heeft de verplichting om zijn gehuurde plaats en de direkte omgeving schoon te houden.
 • Open vuur is ten strengste verboden. (kampvuur, vuurkorven, fakkels e.d. zijn niet toegestaan) Barbecues van het gras af, niet te dicht bij de tenten. Blusmateriaal binnen handbereik (emmer water).
 • Het is uitdrukkelijk verboden op de camping te graven, ook bij regen.
 • Parkeren van de auto mag alleen op de daarvoor toegewezen plaatsen, niet op je kampeerplaats. Ontstaat er schade aan de camping en/of aan derden dan wordt deze schade op de (mede)huurder verhaald.
 • Op de camping mag met een auto/motor/scooter uitsluitend stapvoets worden gereden.
 • Radio, TV of andere muziekdragers mogen aan tussen 9:00 u en 23:00 u, op een volume waar andere kampeerders zich niet aan kunnen storen. Alleen draagbare radio's zonder losse boxen en met normaal geluidsniveau zijn toegestaan. We brengen € 50.00 behandelingskosten in rekening indien we je muziekinstallatie moeten innemen als deze niet op de juiste wijze gebruikt wordt en je krijgt de installatie pas op de geplande uitcheckdag terug. Autoradio's zijn niet toegestaan.
 • Het is verboden na 23.00 uur bezoek te ontvangen in of voor de tent of caravan.
 • Bezoek voor één of meerdere nachten is niet toegestaan, ook niet tegen betaling. Het is eveneens niet mogelijk om kampeerders gedurende de week te wisselen/vervangen voor iemand anders.
 • Nachtrust vanaf 23.00 uur t/m 09.00 uur. Gedurende deze uren kunnen er door de bewaking aanvullende eisen worden gesteld i.v.m. ordehandhaving.
 • Het is verboden in het bezit te zijn van drugs, dus ook geen softdrugs en lachgas. Overtreders worden onmiddellijk van de camping verwijderd zonder restitutie van staangeld en/of borg.
 • Aanwijzingen door of namens de campingleiding gegeven dienen onverkort te worden opgevolgd.
 • Hij of zij die zich op enigerlei wijze naar oordeel van de directie van Duin en Strand misdraagt, ook met betrekking tot alcoholgebruik conform de Drank- en Horecawet / kapot gooien van glas en/of de campingregels niet naleeft, zal van de camping worden verwijderd zonder restitutie van staangeld en/of borg.
 • Op verzoek van medewerkers van camping Duin en Strand dien je je polsbandje te tonen.
Instagram #duinenstrand