Campingregels Duin en Strand

 • Er mogen maximaal 5 kratten / traytjes bier (inclusief de lege kratten) bij de plaats staan (i.v.m. veiligheid).
 • Chemische toiletemmers alleen op de daarvoor aangegeven plaats reinigen.
 • Uitsluitend kampeermeubilair is toegestaan, bankstellen e.d. dus niet. Tevens mogen er geen matrassen worden meegenomen.
 • Tapinstallaties met koolzuurflessen zijn niet toegestaan.
 • Het is verboden in de toiletgebouwen vis, groente, etc. schoon te maken.
 • Huisvuil in dichtgebonden vuilniszakken in de afval/perscontainers deponeren.
 • Iedere kampeerder heeft de verplichting om zijn gehuurde plaats en de direkte omgeving schoon te houden.
 • Open vuur is ten strengste verboden. (kampvuur, vuurkorven, fakkels e.d. zijn niet toegestaan) Barbecues van het gras af, niet te dicht bij de tenten. Blusmateriaal binnen handbereik (emmer water).
 • Het is uitdrukkelijk verboden op de camping te graven, ook bij regen.
 • Parkeren van de auto mag alleen op de daarvoor toegewezen plaatsen, niet op je kampeerplaats. Ontstaat er schade aan de camping en/of aan derden dan wordt deze schade op de (mede)huurder verhaald.
 • Op de camping mag met een auto/motor/scooter uitsluitend stapvoets worden gereden.
 • Radio, TV of andere muziekdragers mogen aan tussen 9:00 u en 23:00 u, op een volume waar andere kampeerders zich niet aan kunnen storen. Alleen draagbare radio's zonder losse boxen en met normaal geluidsniveau zijn toegestaan. We brengen € 50.00 behandelingskosten in rekening indien we je muziekinstallatie moeten innemen als deze niet op de juiste wijze gebruikt wordt. Autoradio's zijn niet toegestaan.
 • Het is verboden na 23.00 uur bezoek te ontvangen in of voor de tent of caravan.
 • Bezoek voor één of meerdere nachten is niet toegestaan, ook niet tegen betaling. Het is eveneens niet mogelijk om kampeerders gedurende de week te wisselen/vervangen voor iemand anders.
 • Nachtrust vanaf 23.00 uur t/m 09.00 uur. Gedurende deze uren kunnen er door de bewaking aanvullende eisen worden gesteld i.v.m. ordehandhaving.
 • Het is verboden in het bezit te zijn van drugs, dus ook geen softdrugs en lachgas. Overtreders worden onmiddellijk van de camping verwijderd zonder restitutie van staangeld en/of borg.
 • Aanwijzingen door of namens de campingleiding gegeven dienen onverkort te worden opgevolgd.
 • Hij of zij die zich op enigerlei wijze naar oordeel van de directie van Duin en Strand misdraagt, ook met betrekking tot alcoholgebruik conform de Drank- en Horecawet / kapot gooien van glas en/of de campingregels niet naleeft, zal van de camping worden verwijderd zonder restitutie van staangeld en/of borg.
 • Op verzoek van medewerkers van camping Duin en Strand dien je je polsbandje te tonen.
Instagram #duinenstrand